Gå til hovedinnhold

Boligprisene ned som forventet i september

- Slik som boligmarkedet er nå, er nedgangen på 1,9 prosent i september helt som forventet, sier Renate Sørestrand-Hansen i DNB Eiendom.

Nedgangen på 1,9 prosent er sterkere enn hva som er normalt for måneden, og med det er boligprisveksten så langt i år redusert til 3,7 prosent. Ser vi på utviklingen de siste 12 månedene har boligprisene derimot falt med -1,3 prosent, ifølge tall fra Eiendom Norge.

- Historisk er det bare september i fjor som har hatt en svakere utvikling, og det er ikke usannsynlig at vi endrer opp med en negativ prisvekst flere steder i landet i 2023, sier Sørestrand-Hansen.

Av de større byene er det bare Stavanger og Kristiansand som utmerker seg positivt, her har boligprisene økt med henholdsvis 9,6 og 10 prosent så langt i år. I motsatt ende finner vi Bodø og Tromsø hvor veksten så langt i år er på 0,3 og 0 prosent.

- Det selges fortsatt bra med boliger og boligmarkedet har på ingen måte stoppet opp, men samtidig øker antallet boliger til salgs og antall usolgte boliger har stabilisert seg på et høyt nivå sammenliknet med de siste årene. Spesielt i mer landlige strøk er økningen betydelig, mens den er mer moderat i storbyene.

Viktig med god rådgivning

For alle som skal selge bolig er kontrasten stor til hvordan boligmarkedet har vært de siste årene.

- Nå har vi kjøpers marked, og det betyr at boligselgerne må moderere prisforventningene. Flertallet av boligene selges nå under prisantydning, sier Sørestrand-Hansen.

Hun mener det nå er helt avgjørende å gå ut med riktig prisantydning for å få selektive kjøpere på banen.

- Når våre meglere nå setter prisantydning, er det ofte tre par øyne som gjør vurderingen i forkant. God rådgivning er viktigere enn noensinne med tanke på prisforventninger, salgstid, fleksibilitet rundt overtakelse, og ikke minst presentasjonen av boligen.

Ifølge Sørestrand-Hansen er det spesielt boliger fra 8-10 millioner kroner og oppover som er mest tungsolgte, mens de rimeligste fortsatt går forholdsvis raskt og til ok priser.

- Rekkehus og eneboliger som ville blitt solgt etter første visning i våres, er det nå ikke uvanlig at det må mange visningsrunder til før de blir solgt, og det er mye reprising i dette segmentet. De rimeligste boligene selges fortsatt forholdsvis raskt og til ok priser.

- For førstegangskjøpere som har egenkapitalen i orden og økonomi til å håndtere det høye rentenivået kan det være gunstig å kjøpe nå, men til tross for fallende boligpriser det er fortsatt svært krevende for førstegangskjøpere å komme seg inn på boligmarkedet i storbyene.

Flere velger å selge før de kjøper

Sørestrand-Hansen forteller at de nå ser klare tendenser til at flere ønsker å selge nåværende bolig før de kjøper ny.

- Spesielt i storbyene har dette vært lite utbredt, men vi ser en økning selv om den ikke betydelig. Det handler om forutsigbarhet i et usikkert marked og at mellomfinansiering over tid er kostbart.

- Vi ser også en økning i salg av sekundærboliger, og det henger sammen med at det er mindre lønnsomt å leie ut når rentene er så høye som nå.

At vi får en korreksjon i boligmarkedet etter flere år med sammenhengende sterk prisvekst, er ikke nødvendigvis usunt selv om det naturligvis er frustrerende hvis boligsalget drøyer ut i tid. Sørestrand-Hansen er langt mer bekymret for økende arbeidsledighet.

- Arbeidsledighet er gift for boligmarkedet og kan bidra til en betydelig nedgang i aktiviteten om den skulle stige kraftig - samtidig er det selvfølgelig en stor belastning for alle de som rammes. Heldigvis er ledigheten fortsatt på et lavt nivå, men det er tegn til at den kan stige noe fremover.