Gå til hovedinnhold

Boligmarkedet i jevn takt nedover

Tekst: Øivind Skorve

- Det selges bra med boliger, men samtidig legges det ut veldig mye og derfor ligger antall usolgte boliger fortsatt på et høyt nivå, sier Renate Sørestrand-Hansen i DNB Eiendom.

Alt tyder på at boligprisene fortsetter videre nedover i november, og DNB Eiendom forventer en nominell nedgang på rundt 2 prosent

- Det betyr i tilfelle at veksten i første halvår blitt spist opp, og at vi mest sannsynlig ender opp med nullvekst for året som helhet. Sett opp mot de mange rentehevingene og den sterke prisveksten synes jeg prisutviklingen viser at vi har et robust boligmarked i Norge, sier Sørestrand-Hansen.

Litt under normalen for november

Boligprisene går stort sett alltid ned i november, men i år forventer DNB Eiendom at de vil falle noe mer enn normalt.

- Oslo-prisene har tatt seg litt opp og kommer til å spille positivt inn, men ifølge våre egne tall er salget totalt noe under normalt for november. Både pris og aktivitet henger sammen med at folk flest nå merker de mange rentehevingene som har ført til at mange husholdninger har fått trangere økonomi gjennom høsten.

- Det går tråere å få solgt, men det selges likevel fortsatt normalt bra med boliger. Vårt inntrykk er at de fleste som skal selge har tatt innover seg endringene i markedet og justert prisforventningene deretter. Selv om flertallet av boligene nå går under prisantydning, er det heldigvis ikke snakk om så veldig store avvik, sier Sørestrand-Hansen.

- Det viktigste er å få solgt til en ok pris, enten det skjer gjennom en budrunde eller forhandlinger mellom selger og én interessent, som har blitt mer vanlig i høst.

Skal du selge bolig? Kom i kontakt med en eiendomsmegler her

Tar lengere tid å få solgt

Omsetningshastigheten er nå på 47 dager, noe som er relativt høyt sammenlignet med de siste 10 årene, men fortsatt på nivå med 2018 og 2019.

- Vi ser at omsetningstiden har steget jevnt etter sommeren, men økningen er ikke dramatisk og det er viktig å huske at den tidligere har ligget på et ekstremt lavt nivå. Folk bør være bevisst på at det som regel tar lengre tid å få solgt i dagens marked, men vi ser at økningen er høyere i distriktene enn i storbyene hvor en del av boligene fortsatt selges raskt.

Antall usolgte boliger er fortsatt på et rekordhøyt nivå. For de som opplever å ikke få solgt, blir det fort et spørsmål om de skal la boligen bli liggende ute i markedet eller trekke den midlertidig og lansere på nytt på nyåret.

- Vi anbefaler å la boligen bli liggende ute i markedet, men samtidig kan det være lurt å benytte tiden til å gjøre enkle oppgraderingsgrep som kan gjøre boligen aktuell for flere. Har boligen ligget usolgt lenge (3-4 måneder), er det fornuftig å justere prisantydningen for å få nye interessenter på banen, sier Sørestrand-Hansen.

Vil du vite hvor mye boligen din er verdt? Bestill verdivurdering her


DNB Markets tror på svak prisutvikling

Oddmund Berg i DNB Markets tror november-tallene som kommer fra Eiendom Norge i morgen vil være svake.

- Vi har et anslag på en sesongjustert nedgang på 1,0 prosent. Det var fortsatt en viss ubalanse mellom antall boliger lagt ut for salg og antall solgte boliger i oktober, noe som gjør at antall usolgte boliger fremdeles er på et høyt nivå. Selv om vi tror Norges Bank har nådd rentetoppen, er det fremdeles usikkerhet om når rentetoppen er nådd.

DNB Markets ser for seg at markedet snur i løpet av neste år.

- Vi tror det vil være fall i prisene ut 2023, og vi tror ikke prisene vil begynne å stige igjen før andre kvartal i 2024. Det vil imidlertid ikke være nok til at prisene for 2024 i gjennomsnitt blir høyere enn i 2023. Vårt anslag for 2024 er på - 0,6 prosent, sier Berg.

Her kan du sjekke hvor mange potensielle kjøpere vi har til din bolig